तपाईंको उद्योगको लागि दर्जी-निर्मित मेसिनरी

विभिन्न समाधानहरू
रासायनिक उद्योग
समाधान
रासायनिक उद्योग
JTL केन्द्रापसारक कम्प्रेसरहरू व्यापक रूपमा रासायनिक उद्योगहरूमा सल्फ्यूरिक एसिड कारखानाहरू, पेट्रोकेमिकल प्लान्टहरू, जैव-रासायनिक कारखानाहरू आदिका लागि हावा उपलब्ध गराउने उद्योगहरूमा लागू गरिन्छ।