तपाईंको उद्योगको लागि दर्जी-निर्मित मेसिनरी

विभिन्न समाधानहरू
औद्योगिक ग्यास स्टेशन
समाधान
औद्योगिक ग्यास स्टेशन
JTL ले विश्वभरका औद्योगिक ग्यास र कम्प्रेस्ड एयर स्टेशनहरूको लागि EPC परियोजना प्रदान गर्दछ।