तपाईंको उद्योगको लागि दर्जी-निर्मित मेसिनरी

विभिन्न समाधानहरू
मेकानिकल बाफ रिकम्प्रेसन
समाधान
मेकानिकल बाफ रिकम्प्रेसन
JTL उच्च-प्रदर्शन केन्द्रापसारक कम्प्रेसरहरू MVR (मेकानिकल वाष्प पुन: कम्प्रेसन) प्रणालीहरूको प्रक्रियामा स्टीम कम्प्रेसनको लागि प्रयोग गरिन्छ।